D’11 a 13 h.

TRANSVASSAMENTS amb llegums, pasta i arròs. Els infants disposaran de diferents tipus de materials per poder experimentar lliurement.