Amb l’actuació Los Pilares de Aragón del Centro Aragonés de Terrassa